Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Theologica
1967, Tom 37, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność Kościoła w ujęciu "Dekretu o ekumenizmie" Stefan Moysa s. 5-16
Ekumeniczny profil rozdziału VIII Konstytucji "Lumen gentium" Alfons Skowronek s. 17-27
Wykład zagadnień ekumenicznych w seminariach duchownych Andrzej Zuberbier s. 28-34
Jeremiasz : człowiek i prorok Lech Remigiusz Stachowiak s. 35-48
Zbawienie - zycie w Starym Testamencie w świetle metafor zbawczych : III : metafora pokoju i pokrewne jej metafory Józef Wiesław Rosłon s. 49-66
Poglądy O. Cullmana na prymat Piotra w świetle niektórych wypowiedzi Dziejów Apostolskich i Listu do Galatów Jan Dawidziuk s. 67-81
Biblia Tysiąclecia : kilka uwag na temat tłumaczenia Stanisław Mędala s. 82-96
Nowe zasady korzystania z odpustów Joachim Roman Bar s. 97-104
Wychowanie liturgiczne w seminariach duchownych Jan Charytański s. 105-125
Religijne doświadczenie jako podstawa i kres poznania Boga Walerian Słomka s. 126-144
Historyczna problematyka filozofii Kartezjusza w polskiej literaturze filozoficznej Edmund Morawiec s. 145-155
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 156-184
Edycje tekstu uchwał II Soboru Watykańskiego Henryk Bogacki s. 185-190
"Księga Eklezjastesa", przeł. ks. Konrad Marklowski, [w:] „Biblia Tysiąclecia”, Poznań 1965 : [recenzja] Jan Łach Konrad Marklowski (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Listy do Koryntian", wstęp, przekład z oryginału, komentarz oprac. ks. Eugeniusz Dąbrowski, Poznań 1965 : [recenzja] Marian Wolniewicz Eugeniusz Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Paweł z Tarsu", Jean Steinmann, Kraków 1965 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Jean Steinmann (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Il Messianismo : atti della XVIII Settimana Biblica", Brescia 1966 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon s. 201-204
"Théologie positive et théologie speculative : position traditionelle et nouvelle problématique", Tharcise Tshibangu, Louvain 1965 : [recenzja] S. C. Napiórkowski Tharcise Tshibangu (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Handbuch der Kirchengeschichte", Band III, Herausgegeben von Hubert Jedin, Freiburg-Basel-Wien 1966 : [recenzja] J. K. Hubert Jedin (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Essai de théologie irénique : l'orthodoxie et le catholicisme", Alexis Stawrowsky, Paris 1966 : [recenzja] Stefan Moysa Alexis Stawrowsky (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Le renouveau de la morale", S. Pincaers, Tournai 1964 : [recenzja] Zygmunt Perz S. Pincaers (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"La liberté", R.-M. Mossé-Bastide, Paris 1966 : [recenzja] Zygmunt Perz R.-M. Mossé-Bastide (aut. dzieła rec.) s. 213