Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
1967, Tom 37, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Soborowa wizja Kościoła Alfons Skowronek s. 6-23
Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii Franciszek Blachnicki s. 24-40
Katolicka biblistyka Starego Testamentu w dobie współczesnej Lech Stachowiak s. 41-54
Przywileje Ludu Bożego w świetle Rzym 9,4 Jan Stępień s. 55-65
Dwie wzmianki o chrzcie w Ewangelii św. Jana Feliks Gryglewicz s. 66-76
Zbawienie - życie w Starym Testamencie w świetle metafor zbawczych : II : metafora dziedzictwa i jej pokrewne metafory przymierza i małżeństwa Izraela Józef Wiesław Rosłon s. 77-88
Osiągnięcia polskiej mariologii w ostatnim dwudziestoleciu Bernard Przybylski s. 89-112
Pokuta chrześcijańska według Konstytucji "Paenitemini" Jan Pryszmont s. 113-123
Wprowadzenie alumnów w katechizację parafialną Janusz Tarnowski s. 124-139
Problem rysunku dziecka we współczesnej katechezie Wincenty Zaleski s. 140-146
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 147-170
Biuletyn ekumeniczny Władysław Miziołek s. 171-198
Biuletyn biblistyczny Alfred Cholewiński s. 199-204
W sprawie badań nad filozofią Boga Bohdan Bejze s. 205-209
Kierunki zainteresowań studentów sekcji filozofii praktycznej KUL w dziedzinie socjologii religii Jerzy Banaśkiewicz s. 210-213