Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Collectanea Theologica
1966, Tom 36, Numer 1-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Stefan Wyszyński s. 5-7
Vaticanum II a praca teologów : (szkic) Karol Wojtyła s. 8-14
Przyczynek do sformułowań niektórych problemów Schematu XIII "Ecclesia in mundo horiendo" Michał Klepacz s. 15-30
Liturgia po Soborze Andrzej Wronka s. 31-41
Refleksje na temat Soboru : przemówienie na zebraniu "Circolo di Roma" 26 listopada 1965 Stefan Swieżawski s. 42-46
Konstytucka dogmatyczna: "Lumen gentium" Soboru Watykańskiego II Wincenty Granat s. 47-73
Konstytucja II Soboru Watykańskiego o Bożym Objawieniu "Dei Verbum" Henryk Bogacki s. 74-92
Nauka o Mistycznym Ciele Chrystusa w świetle nowej konstytucji dogmatycznej o Kościele Tadeusz Gogolewski s. 93-111
Nieznane dzieło Bartłomieja Strobla : obraz N.M.P. Łaskawej w Płochocinie i dzieje jego kultu Janusz St. Pasierb s. 112-127
Stosunek natury do łaski jako problem teologiczno-pastoralny Franciszek Blachnicki s. 128-156
Zbawienie - życie w Starym Testamencie w świetle metafor zbawczych Józef Wiesław Rosłon s. 157-176
Charakterystyka polskiej myśli apologetycznej na progu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce Edmund Wilemski s. 177-207
Prawdziwość Pisma Świętego Alfred Cholewiński s. 208-220
Teologia wobec ekumenizmu Andrzej Zuberbier s. 221-232
Zmarł ks. doc. dr Józef Dajczak Jan Charytański s. 233-235
Kazanie na pogrzebie śp. ks. doc. Józefa Dajczaka Józef Iwanicki s. 235-236
Zmarł Eduard Dhorme Janusz Frankowski s. 237-238
V Międzynarodowy Kongres Studiów Starego Testamentu w Genewie w dniach 22-28 sierpnia 1965 r. Lech Stachowiak s. 238-244
Drugi Międzynarodowy Kongres Etyki Lekarskiej w Paryżu Jan Pryszmont s. 244-245
Przemówienie powitalne na zebraniu rozszerzonego kolegium redakcyjnego kwartalnika "Collectanea Theologica" Piotr Chojnacki s. 245-246
"Klasyczny język arabski : zagadnienia podstawowe", ks. prof. dr Paweł Nowicki, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Nosowski Paweł Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Mahomet", Maxime Rodinson, Paris 1961 : [recenzja] Jerzy Nosowski Maxime Rodinson (aut. dzieła rec.) s. 249-250
"L'Inspiration de l'Eglise Sainte dans la Theologie de saint Bernard", D. Farkasfalvy, [w:] „Studia Anselmiana”, fasc. 53, Romae 1964 : [recenzja] Ludwik Stefaniak D. Farkasfalvy (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Der ursprüngliche Sinn der Dogmatik des Origines", Franz Heinrich Kettler, Berlin 1966 : [recenzja] Henryk Bogacki Franz Heinrich Kettler (aut. dzieła rec.) s. 254
"Nowy Testament", przeł. ks. dr Jakub Wujek, wstępem i uwagami poprzedził ks. dr Władysław Smereka, Kraków 1966 : [recenzja] Stanisław Grzybek Władysław Smereka (aut. dzieła rec.) Jakub Wujek (aut. dzieła rec.) s. 255