Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Collectanea Theologica
1963, Tom 34, Numer 1-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwie koncepcje epistemologiczne metafizyki u św. Tomasza z Akwinu i ich źródła Piotr Chojnacki s. 5-28
Tradycja jako źródło teologii dogmatycznej Henryk Bogacki s. 29-79
Społeczne uwarunkowanie moralności jako problem w etyce normatywnej Bogusław Inlender s. 80-90
Autentyczność listów do Tessaloniczan Jan Stępień s. 91-182
"English contemporary ethical theories", Th. Hill, New York 1959 : [recenzja] Romuald Zaniewski Th. Hill (aut. dzieła rec.) s. 183-187
"Social ethics : natural law in the modern world", J. Messner, translated from german manuscript by J. J. Doherty, Innsbruck-Wien 1958 : [recenzja] Romuald Zaniewski J. J. Doherty (aut. dzieła rec.) J. Messner (aut. dzieła rec.) s. 187-195
"Connaître l'Islam", Louis Gardet, Paris 1958 : [recenzja] Jerzy Nosowski Louis Gardet (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"A Moslem saint of the twentieth century, Shaikh Ahmad al- Άlawī, his spiritual heritage and legacy", Martin Lings, London 1961 : [recenzja] Jerzy Nosowski Martin Lings (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Mahomet et la tradition islàmique", Emile Dermenghem, Bourges 1960 : [recenzja] Jerzy Nosowski Emile Dermenghem (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Islam", John Alden Williams, New York 1961 : [recenzja] Jerzy Nosowski John Alden Williams (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"A reader on Islam : passages from standard Arabic writings illustrative of the beliefs and practices of Muslims", Arthur Jeffery, Hague 1962 : [recenzja] Jerzy Nosowski Arthur Jeffery (aut. dzieła rec.) s. 208-209
Sprawozdania z posiedzeń naukowych Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK Piotr Chojnacki s. 210-221
Zebranie dyskusyjne zespołowej katedry apologetyki Karol Wesołowski s. 221-230
Odczyty i dyskusje filozoficzne s. 230-238