Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Collectanea Theologica
1959, Tom 30, Numer 1-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmiot apologetyki naukowej Wincenty Kwiatkowski s. 10-19
Metoda oglądowa w apologetyce Władysław Hładowski s. 20-42
Problematyka chrystologiczna we współczesnej apologetyce Eugeniusz Tomaszewski s. 43-66
Fenomenologia uzdrowienia Ryszard Paciorkowski s. 67-82
Problematyka zmartwychwstania Chrystusa w apologetyce współczesnej Edward Kopeć s. 83-108
Niektóre aspekty dzisiejszego traktatu o Kościele Stanisław Nagy s. 109-123
Problem objawienia pozachrześcijańskiego Eugeniusz Florkowski s. 124-137
Ofiara u najstarszych ludów Teofil Chodzidło s. 138-170
Geneza kultu Magnae Matris w świetle etnologicznej kultury wyspy Ceram Edward Bulanda s. 171-199