Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
1958, Tom 29, Numer 1-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Manna absconditum" (Ap 2, 17) quonam sensu ad Eucharistiam referatur Augustyn Jankowski s. 3-9
Weto kardynała Puzyny Zdzisław Obertyński s. 10-48
Duo documenta, ad res gestas Iosephi Velamin Rutski, metropolitae kioviensis spectantia primo eduntur Borys Jan Bałyk s. 49-97
Les facteurs et les limites de la connaissance humaine d'après la critique d'Occam et de Nicolas d'Autrecourt Piotr Chojnacki s. 98-105
Uwagi o diagnostyce psychologicznej i jej znaczeniu dla samowychowania Kazimierz Dąbrowski s. 106-128
Krytyka poglądów teologicznych na stosunek tradycji do magisterium Kościoła w świetle encykliki "Humani Generis" Edmund Wilemski s. 129-151
Z problematyki tradycji Szczepan Pieszczoch s. 152-169
Uwagi o metodzie eklezjologicznej w apologetyce Ryszard Paciorkowski s. 170-177
Wyniki badań eksperymentalnych z psychologii religii za okres ostatnich lat pięćdziesięciu Wincenty Kwiatkowski s. 178-268
"Sozialethik", Teil 1: "Die Prinzipien der Gesellschaftslehre", Arthur-Fridolin Utz, Freiburg (Schweiz) 1957 : [recenzja] Piotr Chojnacki Arthur-Fridolin Utz (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Commentaire sur le Traité de l'âme d'Aristote", Themistius M. Verbeke, trad. de Wilhelm de Moerbeke, Louvain 1957 : [recenzja] Piotr Chojnacki Wilhelm de Moerbeke (aut. dzieła rec.) Themistius M. Verbeke (aut. dzieła rec.) s. 270-271
"Nowosądecka Kolegiata", cz. 1: "Dzieje Kapituły mniejszej (1448-1791)", ks. Józef Fiałkowski, Warszawa 1958 : [recenzja] Józef Szymański Józef Fiałkowski (aut. dzieła rec.) s. 271-278
"L'histoire commence à Sumer", N. S. Kramer, Paris 1957 : [recenzja] Czesław Borawski N. S. Kramer (aut. dzieła rec.) s. 278-283
Sprawozdanie z Kongresu międzynarodowego filozofii średniowiecznej odbytego w Lowanium-Brukseli w dn. od 28 VIII do 4 IX 1958 r. Piotr Chojnacki s. 284-288
Sprawozdanie z II Kongresu międzynarodowego Filozofii w Wenecji-Padwie w dn. 12-18 września 1958 r. Pior Chojnacki s. 288-292
Zebranie dyskusyjne zespołowej katedry apologetyki w dniu 12 II 1957 r. Władysław Hładowski s. 292-297