Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Collectanea Theologica
1957, Tom 28, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad ideą heroizmu religijnego w chrześcijańskiej starożytności Ryszard Paciorkowski s. 503-539
Etos i etyka pracy zawodowej Stanisław Olejnik s. 540-561
Filozofia nauki przyrodniczej w okresie odrodzenia Piotr Chojnacki s. 562-575
Legacja Piotra z Kapii do Czech i Polski w r. 1197 Józef Zieliński s. 576-597
Święta Jadwiga Śląska i jej sanktuarium w Trzebnicy Tadeusz Kruszyński s. 598-705
"Geschichte der abendländischen Erziehung und Bildung : ein Grundriss", Max Mayer, Freiburg im Breisgau 1955 : [recenzja] Józef Dajczak Max Mayer (aut. dzieła rec.) s. 706-708
"Psychologie der Personlichkeit : die Lehre von der individuellen und typischen Eigenart des Menschen", Heinz Remplein, München 1956 : [recenzja] Stanisław Siek Heinz Remplein (aut. dzieła rec.) s. 708-711
"The Bridge : A Yearbook of Judeo-Chrisian Studies", t. 1-2, Newark (USA) 1955-1956 : [recenzja] Kazimierz Hoffmann s. 711-715
Zebranie dyskusyjne zespołowej katedry apologetyki Ryszard Paciorkowski s. 716-726