Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Collectanea Theologica
1957, Tom 28, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka o indukcji w logice XVI-ego wieku Stanisław Kamiński s. 235-258
Przedmiotowość poznania w ujęciu J. Maréchala Marian Kowalewski s. 259-302
Próba ustalenia struktury bytu intencjonalnego : (egzystencjalno-ontyczna interpretacja aktu poznania) Albert M. Krąpiec s. 303-381
Kultura i religia w teologii Karola Bartha Franciszek Manthey s. 382-392
Zasięg prawa naturalnego w nauce św. Tomasza z Akwinu Walenty Urmanowicz s. 393-427
Praktyka filozoficzna przedaugustyńska i augustyńska i krystalizowanie się idei filozofii chrześcijańskiej Piotr Chojnacki s. 428-443
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Sandomierza przy Kościele św. Jakuba Leszek Sarama s. 444-457
"Formale Logik", dr. J. M. Bocheński, München-Freiburg [b.r.] : [recenzja] Marceli Molski J. M. Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 458-466
Studia nad Sebastianem Petrycym z Pilzna : (autoreferat z odczytu wygłoszonego w dniu 8 marca 1957 r. na posiedzeniu naukowym Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK) Wiktor Wąsik s. 467-486
Z prac katedry psychologii teoretycznej i eksperymentalnej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej Piotr Chojnacki s. 486-498