Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Collectanea Theologica
1957, Tom 28, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdania pierwotne w nauce według filozofii św. Tomasza z Akwinu Marceli Molski s. 5-40
Teoria poznania Boga w historii filozofii Ignacy Różycki s. 41-65
Epistemologiczna analiza wiedzy o Bogu Ignacy Różycki s. 66-86
Bóg ostateczną podstawą prawd zależnych Kazimierz Kłósak s. 87-118
Filozofia przeżycia religijnego w ujęciu Jana Hessena : (studium krytyczne) Hubert Młynarek s. 119-197
"Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik", Heimo Dolch, Freiburg im Breisgau 1954 : [recenzja] Stanisław Mazierski Heimo Dolch (aut. dzieła rec.) s. 198-210
"Trudności wychowania i przestępczość nieletnich : (analiza psychologiczna)", Halina Spionek, Wrocław 1956 : [recenzja] Stanisław Siek Halina Spionek (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Kształtowanie prawidłowego myślenia na zajęciach przyrodniczych w przedszkolu", Franciszka Kwiatek, Wrocław 1956 : [recenzja] Stanisław Siek Franciszka Kwiatek (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Wpływ rodziców na zaburzenia emocjonalności uczniów", Stanisław Gerstmann, Toruń 1956 : [recenzja] Stanisław Siek Stanisław Gerstmann (aut. dzieła rec.) s. 215-219
Uogólnienie pojęcia przyczynowości : (autoreferat z odczytu wygłoszonego 20.II.1957 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K.) Stanisław Mazierki s. 220-228
Krajowa Narada Psychologów w dniach 9-10 lutego 1957 r. Piotr Chojnacki s. 228-232