Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Collectanea Theologica
1955, Tom 26, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znamiona humanistyczne etyki katolickiej Stanisław Olejnik s. 207-249
De testimoniis vitam Nankeri Episcopi Wratislaviensis illustrantibus Wincenty Urban s. 250-286
Kanclerz W. K. Bp Andrzej Stan. Załuski wobec pierwszej inwazji Fryderyka W. na Śląsk (1740-1741) Józef Fiałkowski s. 287-310
Z najnowszych badań nad "prehistorią" opisu ewangelijnego o Zmartwychwstaniu Chrystusa Wincenty Kwiatkowski s. 311-352
"Matka Maria Angela Truszkowska, Założycielka Zgromadzenia SS. Felicjanek (1825-1899)", I: "Życiorys", s. Bronisława Dmowska, Buffalo, N. Y. 1949 : [recenzja] Zdzisław Obertyński Bronisława Dmowska (aut. dzieła rec.) s. 353-373
"Katalog biskupów obrz. lac. przedrozbiorowej Polski, Sacrum Poloniae Millenium", I, Zbigniew Szostkiewicz, Rzym 1954 : [recenzja] Józef Fiałkowski Zbigniew Szostkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Catéchèse (Objectifs et Méthodes de l'Enseignement religieux)", Joseph André Jungmann S. J., traduction G. Haumonth S. J., Bruxelles 1955; "Katechetik : Aufgabe und Methode der religiösen Unterweisung", Freiburg i. Br. u. Wien 1953 : [recenzja] Józef Dajczak G. Haumonth (aut. dzieła rec.) Joseph André Jungmann (aut. dzieła rec.) s. 381-404
Zebranie dyskusyjne Zespołu Apologetyki s. 405-411