Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Collectanea Theologica
1955, Tom 26, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śp. Ks. Prałat Dr Józef Umiński (1888-1954) Wincenty Urban s. 5-12
St. Jean Kanty a-t-il ete l'auteur du commentaire conciliariste sur l'Evangile de St. Matthieu? Marian Rechowicz s. 13-45
Bp Andrzej S. Załuski Kanclerz Wielki Koronny na pierwszym etapie walki o polityczno-gospodarczą reformę państwa (1736-1740) Józef Fiałkowski s. 46-62
Necessitudines animadversionesque cleri Poloniae Breviarium Romanum reformandum spectantes Ignacy Różycki s. 63-127
Metodologiczna problematyka w teodycei Witold Pietkun s. 128-158
Eksperyment lekarski na człowieku w świetle oceny etycznej Stanisław Olejnik s. 159-192
"De regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolita Josepho Valamin Rutskyi instauratorum", Vol. 1, Meletius M. Wojnar OSBM, Romae 1949 : [recenzja] Borys Jan Bałyk Meletius M. Wojnar (aut. dzieła rec.) s. 193-203