Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Collectanea Theologica
1954, Tom 25, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wewnętrzna budowa apologetyki nowoczesnej Ryszard Paciorkowski s. 10-40
Chrystocentryczna jedność przedmiotu apologetyki Wincenty Dudek s. 41-60
Apologetyka jako nauka normatywna w świetle fenomenologii wiary chrześcijańskiej Władysław Hładowski s. 61-84
Teza H. Grocjusza o Jezusie-Mesjaszu w świetle apologetyki totalnej Kazimierz Romaniuk s. 85-102
Egzystencjonalne rozumienie kerygmatu chrześcijańskiego u R. Bultmanna a dogmat Władysław Miziołek s. 103-125
Empiria w naukach religioznawczych wobec teologicznej analizy aktu wiary katolickiej Witold Pietkun s. 126-146
Regnum venturum quod adest Bohdan Jankowski s. 147-161
Normatywny charakter wartości etycznych Stanisław Olejnik s. 162-177
Testimonium animae naturaliter christianae Szczepan Szydelski s. 178-193
Apologety Tertuliana : dowód z przedawnienia przeciw heretykom Jan Czuj s. 194-247
Marzenie, myślenie, inteligencja Piotr Chojnacki s. 248-267
"Trophaea" Piotra i Pawła Apostołów w Rzymie według najdawniejszych dokumentów historyczno-archeologicznych Antoni Kwieciński s. 268-320
De nonnullis iam alumnis et professoribus Facultatis Scientiarum Ecclesiasticarum Universitatis Varsaviensis Zdzisław Obertyński s. 321-327
Communicata Witold Pietkun s. 328-332