Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Collectanea Theologica
1952, Tom 23, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arystoteles w Polsce Wiktor Wąsik s. 275-317
De antithesi "Eva - Maria" eiusque relatione ad Proteoevangelium apud Patres Stanisław Styś s. 318-365
"Interpretatio mariologica Protoevangelii (Gen 3, 15) tempore postpatristico usque ad Concilium Tridentinum", T. Gallus, Romae 1949 : [recenzja] Stanisław Styś T. Gallus (aut. dzieła rec.) s. 366-380
"Chrześcijaństwo w apologetycznej mysli św. Augustyna", ks. dr Ryszard Paciorkowski, Poznań 1952 : [recenzja] Franciszek Sawicki Ryszard Paciorkowski (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Les grandes lignes de la philosophie morale", Jacques Leclerq, Louvain 1947 : [recenzja] Bogusław Inlender Jacques Leclerq (aut. dzieła rec.) s. 384-389