Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
1949, Tom 21, Numer 2-3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ś. p. Ks. Dr Franciszke Rosłaniec, profesor Uniwersytetu Warszawskiego s. 165
Ś p. Ks Dr Witold Michalski C. M., profesor Uniwersytetu Warszawskiego s. 166-167
Ś. p. lic. Jan Stawarczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego s. 167-168
Antonin D. Sertillanges O. P. (1863-1948) s. 168-169
Józef Geyser (1869-1948) s. 169
Maurice de Wulf (1867-1947) s. 169-170
O metodzie teologii w świetle logiki współczesnej Inocenty Bocheński s. 171-192
Les suppositions nominalistiques dans la gnoseologie de l'empirisme logistique Piotr Chojnacki s. 193-198
"Petra autem erat Christus" (1. Cor. 10, 5) Seweryn Kowalski s. 199-218
Schola historiae formarum quid de resuscitationibus evangelicis sentiat : exponitur atque examinatur : pars altera : placita scholae historiae formarum examinantur Bogdan Jankowski s. 219-258
Prehistoria biblijna (genesis 1-11) : jej pochodzenie i rodzaj literacki Czesław Jakubiec s. 259-283
De quibusdam fallaciis principii limitationis Stanisław Góra s. 284-358
"The complete works of Saint John of the Cross", t. 1-3, Allison Peers, London 1934 (wydanie pierwsze), 1943 (wyd. drugie); "The complete works of St. Teresa of Jezus", t. 1-3, Allison Peers, London 1946 (wyd. pierwsze), 1949 (wyd. drugie); "The Eagle and the Dove, a study in contrasts : St. Teresa of Avila - St. Thérèse of Lisieux", Vita Sackville-West, London 1943 : [recenzja] Zdzisław Obertyński Allison Peers (aut. dzieła rec.) Vita Sackville-West (aut. dzieła rec.) s. 359-365
"Seteriologia Pelagiusza : Studium Historyczno-Dogmatyczne", ks. Eugeniusz Florkowski, Kraków 1949 : [recenzja] Jan Czuj Eugeniusz Florkowski (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"Miscellanea commemorativa", Grzegorz XVI, Rome 1948 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Grzegorz XVI (aut. dzieła rec.) s. 368-375
Polskie Towarzystwo Teologiczne s. 376-377
    Zacytuj
  • Udostępnij
Warszawskie Towarzystwo Teologiczne s. 377
    Zacytuj
  • Udostępnij
Varia s. 377-378