Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Collectanea Theologica
1939, Tom 20, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieśmiertelność duszy ludzkiej w świetle nauki św. Augustyna : krytyczna analiza argumentów nieśmiertelności duszy w pismach Doktora Łaski Zbigniew Burgielski s. 121-190
Das Reich Gottes im Alten und Neuen Testament : II Teil : die Gottesreichidee Emil Kula s. 191-198
Lampy starożytne w zbiorach Uniwersytetu lwowskiego Wilhelmina Lepikówna s. 199-208
Apologetyka totalna ks. prof. W. Kwiatkowskiego = Operis de Apologetica totali a prof. Kwiatkowski nuperrime in Polonia editi expositio Szczepan Szydelski s. 209-234
"Die Erlösergestalt in der belletristischen Literatur seit 1980 als Deuterin der Zeit : Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie III", Adolf Heuser, Bonn 1936 : [recenzja] Michalina Kucharska Adolf Heuser (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Nowy Testament", przeł. na pol. Jakub Wujek, Kraków 1938 : [recenzja] Piotr Stach Jakub Wujek (aut. dzieła rec.) s. 237-243
"De cooperatione immediata Matris Redemptoris ad redemptionen obiectivam", Werner Goossens, Parisiis 1939 : [recenzja] Stanisław Frankl Werner Goossens (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Les notes de l'Eglise dans l'apologétique depuis la Réforme", Gustave Thils, Gembloux 1927 : [recenzja] Stanisław Frankl Gustave Thils (aut. dzieła rec.) s. 246-248