Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Collectanea Theologica
1939, Tom 20, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arcybiskup Suchywilk w historii Kościoła w Polsce Janina Łojowska s. 1-58
Łacińska filologia średniowieczna a teologia Bronisław Gładysz s. 59-82
Das Reich Gottes im Alten und Neuen Testament : (eine systematische Darstellung nach Ursprung, Erscheinungsform, Bereich und Ziel) : I Teil : Vorbemerkungen Emil Kula s. 83-109
"De Calculo Philosophico Defferentiali-Integrali", Jarosław Bilenkyj, Stanislaopoli 1938 : [recenzja] Stefan Leon Skibniewski Jarosław Bilenkyj (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Prolegomena in Psychologiam", Jacob van der Veldt, Roma 1938 : [recenzja] Stefan Leon Skibniewski Jacob van der Veldt (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Compendium Grammaticae Linguae Hebraicae Biblicae", Petrus Duncker, Romae 1936 : [recenzja] E. Gliński Petrus Duncker (aut. dzieła rec.) s. 114-115
"Der Kampf um Augustinus auf dem Tridentinum", Eduard Stakemeier, Paderborn 1937 : [recenzja] Stanisław Frankl Eduard Stakemeier (aut. dzieła rec.) s. 115-119
"Das Gebet Religionspsychologische Studien", Eller Engelbert, Paderborn 1937 : [recenzja] Kazimierz Werbel Eller Engelbert (aut. dzieła rec.) s. 119-120