Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Collectanea Theologica
1938, Tom 19, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska wobec konfliktu Wenecji z papieżem Pawłem V (1606-1607) Józef Garbacik s. 145-176
Maritainowa analiza stosunku filozofii moralnej do teologii Kazimierz Kłósak s. 177-220
Notes sur la géographie ancienne de l'Arabie du Nord Tadeusz Lewicki s. 221-227
Novum argumentum apologeticum in Matth. 28, 11-15 Bronisław Gładysz s. 228-230
Fundacja klasztoru OO. Reformatów w Smolanach Władysław Kłapkowski s. 231-233
"De Principiis Metaphysicae", Jarosław Bilenkyj, Stanislaopoli 1937 : [recenzja] Stefan Leon Skibniewski Jarosław Bilenkyj (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska : zarys historyczny : 1370-1632", Kazimierz Chodynicki, Warszawa 1934 : [recenzja] Wacław Zaïkyn Kazimierz Chodynicki (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Duch ruské církve", Valerij S. Vilinsky, Praha 1930 : [recenzja] Wacław Zaïkyn Valerij S. Vilinsky (aut. dzieła rec.) s. 239-250
"Zstąpienie do piekieł Chrystusa Pana wedle nauki św. Piotra Apostoła : (rozbiór krytyczny Dz II, 27, 31 i 1 Piotr. III, 19, 20; IV, 6)", ks. dr. Seweryn Kowalski, Poznań 1928 : [recenzja] Piotr Stach Seweryn Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 250-256
"Die moderne Religionssoziologie und ihre Bedeutung für die religiöse Problematik", Joseph Hasenfuss, Paderborn 1937 : [recenzja] Jan Stepa Joseph Hasenfuss (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Augustinus Verhältnis zur Mystik : eine patristische Untersuchung", dr Ephraem Hendrikx OESA, Würzburg 1936 : [recenzja] Ludwik Krupa Ephraem Hendrikx (aut. dzieła rec.) s. 260-263
"La doctrine de la redemption chez saint Thomas", L. Hardy, Paris, 1937 : [recenzja] Henryk Kuraszkiewicz L. Hardy (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Der Katholizismus : sein Stirb und Werde : von katholischen Theologen und Laien", hrsg. von Gustaw Mensching, Leipzig 1937 : [recenzja] Stanisław Frankl Gustaw Mensching (aut. dzieła rec.) s. 266-270
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Unsere Kirche im Kommen : Begegnung von Jetztzeit und Endzeit", Georg Feuerer, Freiburg i. Br. 1937 : [recenzja] Stanisław Frankl Georg Feuerer (aut. dzieła rec.) s. 270-272