Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Collectanea Theologica
1938, Tom 19, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Die Studienjahre eines polnischen Bischofs des XVI. Jahrhunderts (Peter Kostka, Bischof von Culm 1574-95) Tadeusz Glemma s. 1-46
Harmonijna zawartość systemu tomistycznego Stanisław Adamczyk s. 47-58
De recto sensu vaticinii Danielis 70 hebdomanum (Dan. IX 24-27) : (studium apologeticum) Szczepan Szydelski s. 59-114
Rola kard. Seripandy w trydenckim dekrecie o mszy św. Stanisław Frankl s. 115-133
De recentissima controversia soteriologica inter theologos - metropolitas russos habita Alojzy Bukowski s. 134-139
"POdróż naukowa księży do Ziemi Świętej", ks. Piotr Stach, Lwów 1936 : [recenzja] A. Fic Piotr Stach (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Die Sprachphilosophie des hl. Thomas von Aquin und ihre Anwendung auf Probleme der Theologie", dr Franz Monthey, Paderborn 1937 : [recenzja] A. Steuer Franz Monthey (aut. dzieła rec.) s. 142-144