Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1937, Tom 18, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
De bilinguibus lectionibus liturgicis Aleksy Petrani s. 1-31
Relatui gratiam sanctificantem inter et iustitiam originalem secundum doctrinam s. Augustini Antoni Słomkowski s. 32-52
Les fondements de la méthode de philosophie morale Kazimierz Kowalski s. 53-62
Konstantyn Wielki w współczesnej mu poezji Bronisław Gładysz s. 63-100
De opere redemptionis quid deceant moderni theologi russi Alojzy Bukowski s. 101-132
Sofiologia Włodzimierza Sołowiewa Antoni Pawłowski s. 133-200
Zum babylonischen und biblischen Leidensproblem Józef Jelito s. 201-217
Decretum Tridentinum de communione sub utraque specie Stanisław Frankl s. 218-278
La Chiesa ed Ospizio de S. Stanislao V. M. in Roma Stanisław Janasik s. 279-326
Lismaninus qua religiosus Kamil Kantak s. 327-346
Il problema della statua Vaticana di Dioniso-Sardanapalo Edmund Bulanda s. 347-362
Notio metus iniuste incussi in re matrimoniali iuxta recentissimas decisiones Sacrae Romanae Rotae Kazimierz Karłowski s. 363-374
De natura Ezechielis "vinculorum" (Ez. 3, 16 a. 22-27) Witold Gronkowski s. 375-412
Uzupełniony katalog dawnych łacińskich biskupów kijowskich Władysław Abraham s. 413-426
Der kirchliche Unionsgedanke in Polen in der zweiten Hälfte des XVI Jahrh. Józef Umiński s. 427-435
Projet d'un catalogue des manuscrits juridiques du moyen-âge conservés dans des Bibliothèques Polonaises Adam Vetulani s. 436-451
Das christliche Element in den polnischen Ortsnamen Witold Taszycki s. 452-476
Rome et Byzance au temps du grand schisme d'Occident Oskar Halecki s. 477-532
Thomas, der erste Bischof von Lwów Zdzisław Obertyński s. 533-540
De scientiarum sacrarum in Polonia progressu Aleksy Klawek s. 541-563