Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Collectanea Theologica
1936, Tom 17, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka Jana Kasjana o kłamstwie użytecznym Zdzisław Goliński s. 491-503
Kolegium księży dominikanów w Sejnach : przyczynek do rządów pruskich na ziemiach polskich Władysław Kłapkowski s. 504-519
Zur Kalenderinschrift von Gezer H. Buchmann s. 520-526
List jeńców polskich z Bakczyseraju na Krymie z dnia 7 grudnia 1660 roku do kanclerza polskiego o poparcie o. Feliksa Mondierda na biskupa = Epistola Polonorum in captivitae turcarum degentium ex anno 1660 Władysław Kłapkowski s. 527-529
Nowy Testament Eugeniusz Dąbrowski s. 530-550
† Ś. p. ks. Michał Kordel s. 551-552
"Studyum o Kadłubku", Oswald Balzer, Lwów 1934-1935 : [recenzja] Kamil Kantak Oswald Balzer (aut. dzieła rec.) s. 553-555
"René Deskartes či Tomaš Akvinsky", Jaroslav Benesz, Praha 1935 : [recenzja] Kamil Kantak Jaroslav Benesz (aut. dzieła rec.) s. 555-556
"Modlitwa u ludów pierwotnych : studjum historyczno-religijne", ks. dr. Franciszek Konieczny, Lwów 1934 : [recenzja] Tadeusz Silnicki Franciszek Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 556-558
"Ziemia Święta - przewodnik dla pielgrzymów-turystów", ks. dr. Eugeniusz Król, Kraków 1936 : [recenzja] Piotr Stach Eugeniusz Król (aut. dzieła rec.) s. 558-563
"Cosmologia", Michele Fatta, Milano 1936 : [recenzja] Jan Niedziałek Michele Fatta (aut. dzieła rec.) s. 564-566
"Stanisława Hozjusza nauka o eucharystii", ks. dr. Jan Bochenek, Warszawa 1936 : [recenzja] Stanisław Frankl Jan Bochenek (aut. dzieła rec.) s. 566-571
"Psychologiczna dyagnoza powołania kapłańskiego : podręcznik naukowy", ks. Stefan Leon Skibniewski, Lwów 1936 : [recenzja] K. Werbel Stefan Leon Skibniewski (aut. dzieła rec.) s. 571-574
Notae bibliographicae s. 575-584