Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Collectanea Theologica
1936, Tom 17, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O historii nauk teologicznych w Polsce Andrzej Cichowski s. 393-405
Amoryci Józef Jelito s. 406-423
Interpretatio Jo 6, 54 in primo temporis spatio concilii Tridentini Stanisław Frankl s. 424-431
O potrzebie nowego polskiego przekładu Pisma Świętego = De novae versionis Sacrae Scripturae in Polonia necessitate Piotr Stach s. 432-461
Stary Testament Józef Jelito s. 462-471
† Ś. p. O. Andrzej Cichowski s. 472
"Kwestja prymasostwa polskiego pod koniec XVIII wieku", ks. Władysław Kwiatkowski, Warszawa 1935 : [recenzja] Kamil Kantak Władysław Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 473-474
"Biskup Antoni Malecki - 1861-1935", ks. Franciszek Rutkowski, Warszawa 1936 : [recenzja] Bronisław Ussas Franciszek Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 475-478
"Przyjaźń w Etyce Arystotelesa", Józefa Wanda Przysławska, Lublin 1935 : [recenzja] Józef Stepa Józefa Wanda Przysławska (aut. dzieła rec.) s. 479-480
"Dieu soleil des esprits : la doctrine augustinienne de l'illumination", R. Jolivet, Paryż 1934 : [recenzja] Antoni Słomkowski R. Jolivet (aut. dzieła rec.) s. 480-482
"S. Augustinus et doctrina de duplici iustitia : inquisitio historico-critica in opinionen Hieronymi Seripandi (1493-1563) de iustificatione eiusque habitudinen ad dictrinam S. Augustini", Joseph Henninger, Mödling 1935 : [recenzja] Stanisław Frankl Joseph Henninger (aut. dzieła rec.) s. 482-485
"Die Trinitätslehre des Beatius im Lichte der „skythischen Kontroversen”", Viktor Schurr CSSR, Paderborn 1935 : [recenzja] Stanisław Frankl Viktor Schurr (aut. dzieła rec.) s. 485-488