Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Collectanea Theologica
1933, Tom 14, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biskupia "visitatio liminum" : instrukcje kogregacji odnośnie do relacyj biskupich : (dokończenie) Teofil Długosz s. 273-388
Polemika św. Ireneusza z gnostykami o Bogu : część II : Ireneusza refutacja nauki gnostyków o Bogu Władysław Śpikowski s. 389-522
"Psychologja eksperymentalna", ks. Jan Lindworsky, przeł. ks. Marian Piechowski, przejrzał ks. Józef Chechelski, Kraków 1938 : [recenzja] Jan Stepa Józef Chechelski (aut. dzieła rec.) Jan Lindworsky (aut. dzieła rec.) Marian Piechowski (aut. dzieła rec.) s. 523-524
"Die Bruderschaft der deutschen Katholiken in Posen", p. Venantius Kempf OMConv, Poznań 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Venantius Kempf (aut. dzieła rec.) s. 524-526
"Bernardyni polscy r. 1453-1572", ks. Kamil Kantak, Lwów 1933 : [recenzja] Jan Kulpa Kamil Kantak (aut. dzieła rec.) s. 526-527