Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Collectanea Theologica
1933, Tom 14, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doctrina Nestorii de mysterio Incarnationis Wł. Lohn s. 1-37
Polemika św. Ireneusza z gnostykami o Bogu Władysław Śpikowski s. 38-91
Arcybiskup gnieźnieński Janusz i nieznany synod prowincjonalny roku 1258 Józef Nowacki s. 92-172
Biskupia visitatio liminum Teofil Długosz s. 173-249
Cardinalis Joannis Turrecrematae Doctrina de notis Ecclesiae Stanisław Frankl s. 250-254
Przepisy archidiakona krakowskiego Bartłomieja Gądkowskiego (1546-1548) = Praescripta archidiaconi cracoviensis Bartholomaei Gądkowski Piotr Dawid s. 254-259
Der armenische Text Lautet (Sieh IV Heft, 1932, Seite 376-377) s. 259-260
"Zagadnienia metafizyki : studjum filozoficzno-psychologiczne", Bolesław Gościcki, Poznań 1932 : [recenzja] Kazimierz Kowalski Bolesław Gościcki (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Szkoła twórcza w nauce religji", ks. Józef Rozkwitalski, Grudziądz 1932 : [recenzja] Zygmunt Bielawski Józef Rozkwitalski (aut. dzieła rec.) s. 266-267
"Bambuti die Zwerge vom Kongo", Paul Schebesta, Leipzig, Brockhaus 1932 : [recenzja] Franciszek Konieczny Paul Schebesta (aut. dzieła rec.) s. 267-268
Drugi Naukowy Zjazd Teologiczny w Polsce, Warszawa, Uniwersytet - Theologicum = Programma Congressus Scientifici Theologorium Polonorum s. 269-272