Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
1932, Tom 13, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Vladislao Abraham [dedicationen] s. 1-2
Misja słowiańska św. Metodego a Polska Tadeusz Lehr-Spławiński s. 3-12
Zapomniany rysownik i rytownik polski XVI w., ks. Tomasz Treter i jego Theatrum virtutum D. Stanislai Hosii Józef Umiński s. 13-59
L'image de la Trinité au château de Lublin Zdzisław Obertyński s. 60-69
Z dziejów biskupstwa kijowskiego Teofil Długosz s. 70-89
Isaias 2, 2-5 et Michaeas 4, 1-5 Wilhelm Michalski s. 90-110
Der Himmel als Wohnung der Seelen im neutestamentlichen Zeitalter Aleksy Klawek s. 111-124
Quo modo character baptismalis sit signum configurativum Christo? Bolesław Radomski s. 125-130
"Kirchengeschichte Polens", Karl Völker, Berlin und Leipzig 1930 : [recenzja] Adam Vetulani Karl Völker (aut. dzieła rec.) s. 131-137
"Przemienienie Chrystusa według Ewangelij synoptycznych", ks. Eugeniusz Dabrowski, Warszawa 1931 : [recenzja] Piotr Stach Eugeniusz Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Concilium Tridentinum", tom III, część 1, Herder 1931 : [recenzja] T. J. Morawski s. 140-142
"Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibljotece kapitulnej w Gnieźnie", ks. Zdzisław Obertyński, Lwów 1930 : [recenzja] M. Gębarowicz Zdzisław Obertyński (aut. dzieła rec.) s. 142-146
"Postulaty i logika budowy i rozbudowy filozofji tomistycznej", ks. Piotr Chojnacki, Warszawa 1932 : [recenzja] Jan Stepa Piotr Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Introduction à l'étude de St. Augustin", E. Gilson, Paris 1929 : [recenzja] A. Słomkowski E. Gilson (aut. dzieła rec.) s. 148-150
Promocja Prof. Władysława Abrahama na doktora teologii h. c. = Professorem Vladislaum Abraham in doctorem theologiae h. c. promotum esse describitur s. 151-160