Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Collectanea Theologica
1931, Tom 12, Numer 2-3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
De Gratiani iure matrimoniali ex operibus S. Augustini deprompto Michał Wyszyński s. 129-152
Concilium Hierosolymitanum : Act. Ap. XV, 1-35 I.-M. Vosté s. 153-189
Posty w dawnej Polsce Andrzej Kraśnicki s. 190-235
Kontemplacja mistyczna według Ryszarda od św. Wiktora Eugeniusz Kulesza s. 236-253
Rękopis Statutów Synodalnych Wrocławskich z 1612 roku = Exemplar Statutorum Synodalium Vladislaviensium de a. 1612 Teofil Długosz s. 254-255
Pewne kwestje z diedziny teorji poznania = Observationes ad theoriam cognitionis spectantes Jan Stepa s. 255-257
"Matka Boża w katakunbach : studjum archeologiczne wydane w XV-to wiekową rocznicę ogłoszenia dogmatu o boskiem macierzyństwie Marji w Efezie (431-1931)", ks. Leon Łomiński, Łódź 1931 : [recenzja] Paul Styger Leon Łomiński (aut. dzieła rec.) s. 258-260
"Syrus Sinaiticus", Arthur Hjelt, Helsingfors 1930 : [recenzja] Paweł Nowicki Arthur Hjelt (aut. dzieła rec.) s. 260-265
"Pojęcie Dedukcji u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu", ks. Jan Salamucha, Warszawa [b. r.] : [recenzja] Kazimierz Kowalski Jan Salamucha (aut. dzieła rec.) s. 265-270
"Les monuments des Croisés dans le royaume de Jérusalem", t. 1-2, C. Enlart, Paris 1925; 1928 : [recenzja] Zdzisław Obertyński C. Enlart (aut. dzieła rec.) s. 271-272
"La psychophysique humaine d'après Aristote", Paweł Siwek, Paris, Alcan 1930 : [recenzja] Jan Stepa Paweł Siwek (aut. dzieła rec.) s. 272-273
"Introduccíon a la Psicología experimental", M. Barbado, Madrid 1928 : [recenzja] Bertrand Czyrnek M. Barbado (aut. dzieła rec.) s. 274-275
"Studja z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce w XIII w.", o. Łucjan Wołek, Lwów 1929 : [recenzja] Ks. Kantak Łucjan Wołek (aut. dzieła rec.) s. 276-277
"Zabytki kościelne budownictwa drzewnego w diecezji sandomierskiej", ks. Aleksander Bastrzykowski, Kraków 1930 : [recenzja] Tadeusz Kruszyński Aleksander Bastrzykowski (aut. dzieła rec.) s. 277-280