Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Collectanea Theologica
1936, Tom 17, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Privilegium fori duchowieństwa w ustawodawstwie Kościoła polskiego w wieku XIII Władysław Abraham s. 1-16
Wielce Czcigodny Księże Rektorze! [litterae dedicatoriae] Michał Wyszyński s. 3-5
    Zacytuj
  • Udostępnij
Bibljografia s. 7-11
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zasięg ortylowy Sądu Najwyższego Prawa Niemieckiego na Zamku krakowskim Stanisław Kutrzeba s. 17-24
Elementy djonizjańskie w tomizmie Jacek Woroniecki s. 25-40
Cyrillo-Methodiana Tadeusz Lehr-Spławiński s. 41-50
Cassiodore et l'organisation de l'école médiévale Bronisław Gładysz s. 51-69
Z badań nad pierwotnym tekstem Dekretu Gracjana Adam Vetulani s. 70-93
Nauka św. Tomasza z Akwinu o niewidzialnych posłannictwach Osób boskich Antoni Słomkowski s. 94-142
Nauka chrystologiczna Pelagjusza Marian Michalski s. 143-164
Notes sur un légendier de Saint-Pierre de Rome : du temps d'Innocent IV et d'Urbain IV Piotr Dawid s. 165-178
In natali sancti Stanislai Episcopi et Confessoris : (lectio I) Piotr Dawid s. 179-182
O mniemanej łęczyckiej ustawie sukcesyjnej roku 1180 Jan Adamus s. 183-206
Sprawa magistra Henryka Czecha Aleksander Birkenmajer s. 207-224
Biskup krakowski Bodzanta i Kazimierz Wielki Mieczysław Niwiński s. 225-262
Nieznany testament Tomasza II biskupa wrocławskiego (1270-1292) Władysław Semkowicz s. 263-272
Zapiski nuncjusza polskiego Wincentego dal Portico z r. 1568 Tadeusz Glemma s. 273-288
O. Marcina Śmigleckiego T. J. traktat o lichwie i procentach : w świetle współczesnej i późniejszej nauki teologów Władysław Wicher s. 289-316
Dysputa między Janem z Jandun († 1328) a Bartłomiejem z Bruges († 1356) Konstanty Michalski s. 317-326
Motyw bezruchu w Protevangelium Jacobi Aleksy Klawek s. 327-338
Uwagi nad dokumentem legata Idziego, biskupa tuskulańskiego dla klasztoru w Tyńcu rzekomo z roku 1105 Karol Maleczyński s. 339-365
Religja a autorytet Władysław Grzelak s. 366-385
Jeszcze źródło pierwszej bazylejskiej mowy Elgota Zdzisław Obertyński s. 386-387
Rzekomy dokument arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakóba z r. 1136 Zofia Kozłowska-Budkowa s. 388-390
„Studia Historico-Ecclesiastica”, t. 1: "Erazm Ciołek, Biskup i Dyplomata", ks. Henryk Folwarski, Warszawa 1935; t. 2: "Królewicz kardynał Fryderyk Jagiellończyk jako biskup krakowski i arcybiskup gnieźnieński", ks. Henryk Rybus, Warszawa 1935 : [recenzja] Tadeusz Glemma Henryk Folwarski (aut. dzieła rec.) Henryk Rybus (aut. dzieła rec.) s. 391-392