Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
1935, Tom 16, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Excellentissime Domine!... : Vota Societatis Theologorum Polonorum Excellentissimo Antonio szlagowski] s. 427-428
Działalność naukowo-pedagogiczna Ks. Biskupa Antoniego Szlagowskiego Wilhelm Michalski s. 429-438
Symbole państw antymesjańskich w księdze Daniela Wilhelm Michalski s. 439-482
"Filius Hominis" w Parabolach Henocha Szczepan Szydelski s. 483-518
Protomandaizm a powstanie gnozy Jan Stawarczyk s. 519-530
Rodzaj literacki ewangelij synoptycznych Eugeniusz Dąbrowski s. 531-566
Dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej solidarności : (szkic) Alojzy Bukowski s. 567-584
Notarjusz w ustawodawstwie kościelnem Ignacy Grabowski s. 585-636
Pospolity rozsądek, nauki i filozofja Piotr Chojnacki s. 637-662
La question de l'union ecclésiastique et l'archivistique au Congrès de Wilno Mariusz Skibniewski s. 663-667
Najnowsze prace z historji zakonów w Polsce = De operibus historiam religionum in Polonia spectantibus Józef Umiński s. 668-680
"Idea Kościoła w Ujęciu Teologji i Historiozofji Rosyjskiej", ks. Antoni Pawłowski, Warszawa 1935 : [recenzja] Wł. Lohn Antoni Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 681-686
"Oratio Liturgica Pro Defunctis In Ecclesia Russa Orthodoxa : (Exquisitio Dogmatica)", dr. Michał Niechaj, Lublin 1933 : [recenzja] Wł. Lohn Michał Niechaj (aut. dzieła rec.) s. 686-687
"Platonizm renesansowy", Bohdan Kieszkowski, Warszawa 1935 : [recenzja] Jan Stepa Bohdan Kieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 687-691
"Der Prophet der Heimkehr", L. Glahn, L. Köhler, Kopenhagen-Giessen 1934 : [recenzja] Józef Jelito L. Glahn (aut. dzieła rec.) L. Köhler (aut. dzieła rec.) s. 691-693
"Palästina-Kunde", Hugo Herrmann, Wien 1934 : [recenzja] Józef Jelito Hugo Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 693-696
"Compendium Philosophiae Moralis", Edmund Elter, Romae 1934 : [recenzja] Jan Niedziałek Edmund Elter (aut. dzieła rec.) s. 696-698
"Das Priestertum Christi im Anschluss an den hl. Thomas von Aquin", Emil Scheller, Paderborn 1934 : [recenzja] Stanisław Frankl Emil Scheller (aut. dzieła rec.) s. 698-700