Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Collectanea Theologica
1935, Tom 16, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
De Invectiva Hieronymiana Stanisław Seliga s. 145-181
Rozgraniczenie rozporządzeń biskupich secundum ius i praeter ius commune według Benedykta XIV Kazimierz Karłowski s. 182-215
Othlon de Saint-Emmeram : les confessions d'un moine du XI ème siècle Stefan Abt s. 216-244
Znaczenie odkryć w Ras Šamra dla Pism Starego Testamentu Józef Jelito s. 245-253
Uwagi o stanie współczesnej teologji prawosławnej = Hodiernae theologiae orthodoxae conspectus Wacław Zaïkyn s. 254-277
"Bernardinus Gallellus de Jadra vicarius et officialis generalis Cracoviensis 1509-1517 ex actis et documentis potissimum manuscriptis deprompsit atque enarravit", Jan Krzemieniecki, Cracoviae 1943 : [recenzja] Kamil Kantak Jan Krzemieniecki (aut. dzieła rec.) s. 278-280