Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1935, Tom 16, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fel. mem. Casimirus Wais s. 1
Życie i działalność ś. p. ks. Kazimierza Waisa : okres przemyski Stefan Momidłowski s. 3-8
Życie i działalność ś. p. ks. Kazimierza Waisa : okres lwowski Adam Gerstmann s. 9-16
Życie i działalność ś. p. ks. Kazimierza Waisa : ś. p. ks. Kazimierz Wais jako filozof Jan Stepa s. 17-22
Seminaria duchowne we wschodniej Polsce do 1800 roku Teofil Długosz s. 23-37
Alttestamentlischen Bibelkritik in der späthellenistischen Literatur Edmund Stein s. 38-83
Konkordat austrjacki z roku 1933 Adam Gerstmann s. 84-94
Doctrina semiarianorum de circuminsessione personarum ss. Trinitatis Antoni Słomkowski s. 95-103
Zupełna analogja między przedmiotem formalnym umysłu i zmysłów w nauce św. Tomasza z Akwinu : odpowiedź na krytykę ks. Józefa Chechelskiego = De obiecto formali intellectus nostri secundum doctrinam s. Thomae Aquinatis Stanisław Adamczyk s. 104-113
Części składowe archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego = Quaenam paroeciae decursu temporis archidioecesi Leopoliensi rit. lat. adnumeratae sint Teofil Długosz s. 113-115
"Dieu dans le bergsonisme : (questions disputées)", M. Penido, Paris 1934 : [recenzja] Kazimierz Kowalski M. Penido (aut. dzieła rec.) s. 116-119
"Le Concept de Droit selon Aristote et S. Thomas", Louis Lachance, Paris 1933 : [recenzja] Jerzy Jaglarz Louis Lachance (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Istotne cechy łaski według pism Ojców Apostolskich", W. Rosłan, Warszawa 1934 : [recenzja] Antoni Słomkowski W. Rosłan (aut. dzieła rec.) s. 121-124
"Glaubensnade und Glaubenslicht nach Thomas von Aquin", Anselm Stolz, Romae 1933 : [recenzja] Stanisław Frankl Anselm Stolz (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"Opactwo św. Gotarda w Szpetalu pod Włocławkiem zakonu Cysterskiego", ks. dr. Józef Nowacki, Gniezno 1934 : [recenzja] Kamil Kantak Józef Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"La Vie mystique de Saint Paul", t. 1-2, Henri Morice, Paris 1932-1933 : [recenzja] Henryk Misiak Henri Morice (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"Bernardyni w Polsce 1453-1530", t. 2, o. Czesław Bogdalski, Kraków 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Czesław Bogdalski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Zarys psychologji empirycznej : podręcznik szkolny", ks. Kazimierz Dworak, Kielce 1933 : [recenzja] Kazimierz Kowalski Kazimierz Dworak (aut. dzieła rec.) s. 132-133
Międzynarodowy Kongres filozofji tomistycznej w Poznaniu = Internationalis congressus philosophiae thomisticae Posnaniae celebratus Kazimierz Kowalski s. 134-139
Podróż Naukowa po Ziemi Świętej = Excursio Societatis Th. Pol. in Terram Sanctam s. 139-144