Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Collectanea Theologica
1934, Tom 15, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie implikacji Stefan Leon Skibniewski s. 393-437
Der heilige Zoerardus Johann Melich s. 438-448
Capitula necnon Constitutiones FF. Minorum Observantium (Bernardinorum) Provinciae Poloniae 1453 (1467) - 1628 Kamil Kantak s. 449-493
L'idée de l'Église : d'après la théologie et l'historiosophie russes Antoni Pawłowski s. 494-519
"Nowa" teorja o początkach chrześcijaństwa na Rusi = De "nova" theoria, quae origines religionis christianae in Russia explicat Wacław Zaïkyn s. 520-534
"Doctrina Hosii de notis Ecclesiae, in luce saeculi XVI considerata", Stanisław Frankl, Romae 1934 : [recenzja] Wł. Lohn Stanisław Frankl (aut. dzieła rec.) s. 535-537
"Kultura nowoczesna i jej tragizm", Andrzej Krzesiński, Warszawa-Kraków 1934 : [recenzja] Jan Stepa Andrzej Krzesiński (aut. dzieła rec.) s. 537-538