Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Collectanea Theologica
1934, Tom 15, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fel. mem. Vladislaus Hozakowski s. 265
[Dnia 6 kwietnia zmarł w Poznaniu Ks. Prof. Władysław Hozakowski] Aleksy Klawek s. 267-269
Ks. Władysław Hozakowski jako człowiek i uczony Bronisław Gładysz s. 270-276
Die Einführung der Offiziale in Polen : ein Beitrag zur Verbeitungsgeschichte des bischöflichen Offizialats im Mittelalter Adam Vetulani s. 277-322
Kardynał Bernard Maciejowski jako opiekun uczonych i literatów Amelia Dicianówna s. 323-359
Jer. 19 : w świetle zwyczajów starożytnego Wschodu Józef Jelito s. 360-366
Archiwa Archidiecezji lwowskiej ob. łac. = De archivis archidioecesis leopoldiensis rit. lat. Stanisław Szurek s. 367-374
Konnersreuth A. Steuer s. 374-376
"Saint Piere et les origines de la primauté romaine", M. Besson, Genève 1929 : [recenzja] Ryszard Paciorkowski M. Besson (aut. dzieła rec.) s. 377-386
"Das Mysterium der hl. Kirche : dogmatische Untersuchungen zum Wesen der Kirsche", Carl Feckes, Paderborn, Schöningh 1934 : [recenzja] Stanisław Frankl Carl Feckes (aut. dzieła rec.) s. 386-388
"Die Geschichte der katholischen Theologie seit dem Ausgang der Väterzeit", Martin Grabmann, Freiburg i. Br. Herder 1933 : [recenzja] Stanisław Frankl Martin Grabmann (aut. dzieła rec.) s. 388-390
"Architektura Kalwarji Zebrzydowskiej (1600-1802)", Jerzy Szablowski, Kraków 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Jerzy Szablowski (aut. dzieła rec.) s. 391-392