Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Collectanea Theologica
1934, Tom 15, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznane synody i nieznane statuty Władysław Abraham s. 115-128
"Sedes Satanae" Apokalipsy i ołtarz Zeusa w Pergamon Wincenty Śmiałek s. 129-138
Starowschodni mit o bogu-smokobójcy a pisma proroków : mity a prorocy Józef Jelito s. 139-173
De circuitu ambituque urbis Jerusalem secundum textus topographicos, qui in Nehemiae libro inveniuntur Witold Gronkowski s. 174-216
Pakt laterański i konkordat włoski : umowy między Stolicą Apostolską i Królestwem Włoskim z dnia 11.II.1929 a t. z. ustawa gwarancyjna z 13.V.1871. Adam Gerstmann s. 217-230
De antiquissimo in Polonia statuto synodali : de sancto viatico a fidelibus processionaliter subsequendo Michał Wyszyński s. 231-235
Muss die restrictio mentalis von der katholischen Moraltheologie unbedingt mitgeschleppt werden? Adam Bogdanowicz s. 236-244
Seminarjum arcybiskupa Wyżyckiego we Lwowie = De Seminario Archieppi Wyżycki Leopolitano Stanisław Szurek s. 245-251
"Theologiae dogmaticae manuale", Fr. Diekamp, Romae 1933 : [recenzja] Romuald Kostecki Fr. Diekamp (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"Dzieje Kościoła OO. Franciszkanów w Krakowie w wiekach średnich", o. Kazimierz Rosenbaiger, Kraków 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Kazimierz Rosenbaiger (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Bernardyni w Polsce", t. 1, o. Czesław Rogalski, Kraków 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Czesław Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Metody badań zjawisk nadprzyrodzonych : problem Konnersreuth", ks. Paweł Siwek, Kraków 1993 : [recenzja] A. Steuer Paweł Siwek (aut. dzieła rec.) s. 260-263
Periodica missa ad redactionen s. 263-264