Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Collectanea Theologica
1934, Tom 15, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie naszego pisma [od redakcji] s. 1-2
Florilegium de "Uno ex beata Trinitate" Stanisław Frankl s. 3-23
Starowschodni mit o bogu-smokobójcy a pisma proroków Józef Jelito s. 24-52
Dowód "ex motu" na istnienie Boga : analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu Jan Salamucha s. 53-92
Ostatnie chwile prowincji bazyljańskiej w Królestwie Polskiem = Ultimi dies provinciae O. S. Basilii in Polonia russiaca Józef Kładoczny s. 93-103
"Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce 968-1831", ks. Edmund Nowak, Warszawa 1932 : [recenzja] T. Glemma Edmund Nowak (aut. dzieła rec.) s. 104-105
"Saint Augustin et les dogmes du péché originel et de la grâce", N. Morlin, Paris 1931 : [recenzja] Antoni Słomkowski N. Morlin (aut. dzieła rec.) s. 105-108
"Die Sinneserkenntnis Albert d. Gr. verglichen mit derjenigen des Thomas von Aquin", p. J. S. Ogarek, Lwów 1931 : [recenzja] A. Steuer J. S. Ogarek (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Das Formular der polnischen Briefe : ein Beitrag zur Lehre vom antiken Briefe", Otto Roller, Stuttgart 1933 : [recenzja] W. Prokulski Otto Roller (aut. dzieła rec.) s. 109-112