Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Collectanea Theologica
1932, Tom 13, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ś. p. ks. Henryk Likowski Aleksy Klawek s. 257-260
Zur dogmatischen Lehre des Papsten Gelasius I. (492-496) Władysław Grzelak s. 261-297
Bulla papieża Sykstusa V "de visitandis liminibus Apostolorum" i stanowisko wobec niej biskupów polskich Stanisław Przygodzki s. 298-323
Laudabile principis testamentum : (rok 1421 - szczegół z życia głośnego Opolczyka Jana "Kropidły") Antoni Liedtke s. 324-330
Kontrybucje kościelne za wojny z Tatarami i Husytami za Władysława Jagiełły Władysław Kłapkowski s. 331-354
Nieznany dokument elekta gieźnieńskiego Janusza z r. 1258 Józef Nowacki s. 355-369
Spis prac naukowych ś. p. Henryka Likowskiego Aleksander Sterczewski s. 370-374
Eine Gründungsurkunde der polnischen Armenier aus d. XIV. Jhdt. Zdzisław Obertyński s. 374-384
De pronuntiatione vocis "Jerusalem" Aleksy Klawek s. 384-387
"Kardinal Stanislaus Hosius : Beiträge zur Erkenntnis der Persönlichkeit und des Werkes : Gedenkschrift zum 350. Todestag", Joseph Lortz, Braunsberg 1931 : [recenzja] Józef Umiński Joseph Lortz (aut. dzieła rec.) s. 388-391
"Die Lehre vom Ding an sich bei Straszewski (1848-1921)", dr. Ignacy Bocheński OP, Lwów 1932; "Zagadnienie piękna", ks. dr. Kazimierz Kowalski, Lwów 1932 : [recenzja] A. Steuer Ignacy Bocheński (aut. dzieła rec.) Kazimierz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 392-395
"O natchnieniu Pisma św.", ks. Józef Archutowski, Kraków 1931 : [recenzja] O. Przybylski Józef Archutowski (aut. dzieła rec.) s. 395-398
"Le Langage d'après St. Augustin", ks. dr. Kazimierz Gołębiewski CSsR, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de la Linguistique”, III, Kraków 1932 : [recenzja] Tadeusz Lehr-Spławiński Kazimierz Gołębiewski (aut. dzieła rec.) s. 398-399
Elenchus periodicorum quae ad redactionen mittuntur s. 400