Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Collectanea Theologica
1931, Tom 12, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Collectanea Theologica" s. 1
Do Duchowieństwa polskiego s. 3-4
L'origine del cimitero di Priscilla sulla via Salaria Paul Styger s. 5-74
Literatura o św. Antonim Padewskim od XV do XX wieku Karol Wilk s. 75-98
Projekt utworzenia w Polsce nowych biskupstw z przed 1631 r. Teofil Długosz s. 99-109
Primum saeculum Ordinis Minorum K. Kantak s. 110-117
"Podstawy filozofji", ks. Kazimierz Kowalski, Gniezno 1930 : [recenzja] A. Steuer Kazimierz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 117-120
"Wypisy do Dziejów Kościoła Powszechnego", t. 1: "Starożytność chrześcijańska", ks. Stefan Abt, Poznań 1930 : [recenzja] Ks. Konieczny Stefan Abt (aut. dzieła rec.) s. 120-124
"Historja filozofji", Władysław Tatarkiewicz, Lwów 1931 : [recenzja] A. Steuer Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Essai sur la nature de l'inspiration scripturaire", H. Lusseau, Paris 1930 : [recenzja] B. Przybyl H. Lusseau (aut. dzieła rec.) s. 126-128