Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2013, Tom 83, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księga Rodzaju 1-11 - orędzie, interpretacja, recepcja : VII Konferencja Naukowa "Interpretacja Pisma Świętego", UKSW, Warszawa, 14 V 2013 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Genealogie Rdz 1-11 Janusz Lemański s. 7-22
Interpretacja Rdz 1-11 w literaturze Drugiej Świątyni na przykładzie "Księgi Jubileuszów" i "Ksiegi starożytności biblijnych" Pseudo-Filona Marek Parchem s. 23-45
Koniec teorii źródeł? : Genealogie Rdz 4,17-5,32 i ich przepracowanie w Nowym Testamencie Bartosz Adamczewski s. 47-74
Księga Rodzaju 1-11 w palestyńskich targumach Anna Kuśmirek s. 75-104
"Historia początków" (Rdz 1-11) w interpretacji żydowskiej Waldemar Chrostowski s. 105-127
Interpretacja angelologiczna Rdz 6,1-4 w patrystyce przednicejskiej Mieczysław C. Paczkowski s. 129-155
Patrystyczna egzegeza "odzienia ze skór" (Rdz 3,21) Mirosław Mejzner s. 157-173
Biuletyn biblijny Waldemar Chrostowski Barbara Strzałkowska s. 175-192
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba Wojciech Necel Eugeniusz Sakowicz Leszek Wątróbski s. 193-213
"Christian Hebraism in Eastern Central Europe from the Renaissance to the Enlightenment", Wittenberga, 18-21 III 2012 Rajmund Pietkiewicz s. 215-219
XXI Kongres Międzynarodowy Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (International Organization for the Study of the Old Testament - IOSOT), Monachium, 4-9 VIII 2013 Barbara Strzałkowska s. 221-223
"Narracja i egzystencja - genesis w hermeneutyce opowieści", Zdzisław Pawłowski, Toruń 2013 : [recenzja] Krzysztof Bardski Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Paul and the Gospels : Christologies, Conflicts and Convergences", red. Michael F. Bird, Joel Willitts, London-New York 2011 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Michael F. Bird (aut. dzieła rec.) Joel Willitts (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Zjawisko targumizacji na podstawie Targumu do Pieśni nad Pieśniami : krytyczna edycja tekstu z manuskryptu M 1106 z analizą egzegetyczno-hermeneutyczną i tłumaczeniem", Marek I. Baraniak, Warszawa 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Marek I. Baraniak (aut. dzieła rec.) s. 232-238
"Współczesne modele egzegezy biblijnej", Stefan Szymik MSF, Lublin 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stefan Szymik (aut. dzieła rec.) s. 238-243