Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2013, Tom 83, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzaje wiary i ich uzasadnienia w Ewangeliach Tadeusz Buksiński s. 5-34
Rola etosu w retoryce narracji o pobycie Pawła w Atenach (Dz 17, 16-34) Dorota Muszytowska s. 35-65
Człowiek wobec transcendencji - trzy stanowiska dotyczące ateizmu Emilia Zimnica-Kuzioła s. 67-92
Aspekty teologiczne i antropologiczne nauki o stworzeniu człowieka w ujęciu św. Augustyna Antoni Swoboda s. 93-105
Kremacja i inhumacja w kulturach świata oraz obrzędach chrześcijańskiego pogrzebu Piotr Waleńdzik s. 107-128
Marcina z Opawy kazania na pięćdziesiątnicę Katarzyna Janus s. 129-143
Biuletyn teologicznomoralny Paulina Aleksandra Grubek Irēna Ošmjanska Józef Zabielski s. 145-174
Biuletyn katechetyczny Rafał Bednarczyk Anna Rayzacher-Majewska Bogdan Skłodowski Piotr Tomasik s. 175-198
"Reading Acts Today : Essays in Honour of Loveday C.A. Alexander", ed. Steve Walton (i in.), London-New York 2011 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Steve Walton (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Ewangelia : powrót do źródła", Andrzej Jarosław Baran, Warszawa 2013 : [recenzja] Krzysztof Bardski Andrzej Jarosław Baran (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur : określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki", ks. Stanisław Hałas SCJ, Kraków 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Hałas (aut. dzieła rec.) s. 208-213
"Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem : studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela", Ks. Wojciech Pikor, Lublin 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Wojciech Pikor (aut. dzieła rec.) s. 213-221
"Katholizität im Kommen : katholische Identität und gegenwärtige Veränderungsprozesse", red. Claude Ozankom, Regensburg 2011 : [recenzja] Dariusz Lipiec Claude Ozankom (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Islam in the Modern World", Seyyed Hossein NASR, New York 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Seyyed Hossein (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Uniwersytet katolicki : teksty - bibliografia - dokumenty", Eugeniusz Sakowicz, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Stawiński Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Mistagogia w duszpasterstwie KOścioła : studium pastoralnoteologiczne", Mieczysław Polak, Poznań 2012 : [recenzja] Wiesław Przygoda Mieczysław Polak (aut. dzieła rec.) s. 232-234