Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Collectanea Theologica
2007, Tom 77, Numer Fasciculus specialis

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Assyrian Diaspora as Background for the Book of Tobit Michał Wojciechowski s. 5-19
"Gej!" : zur Sendung durch Gott bei den alttestamentlichen Propheten Andrzej Jacek Najda s. 21-50
Speaking about Biblical Wisdom Dariusz Iwański s. 51-60
Lo Spirito et le norme dell'interpretazione della Sacra Scrittura nella Chiesa secondo le catechesi di Giovanni Paolo II Mirosław J. Skrobisz s. 61-88
Necessità della grazia nella vita morale del cristiano Jacek Bramorski s. 89-105
L'expérience du divin chez Max Scheler Stanisław Warzeszak s. 107-117
L'essence et les propriétés de la prière chrétienne Waldemar Macko s. 119-136
The Social Message of Cardinal Stefan Wyszyński, Primate of Poland Andrzej Franciszek Dziuba s. 137-145
Religions and Churches in Poland Eugeniusz Sakowicz s. 147-159