Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2007, Tom 77, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Księga Ezechiela : orędzie, interpretacja, recepcja" : konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego" : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 12 III 2007 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Orędzie Księgi Ezechiela Ryszard Rumianek s. 9-20
Wizja ożywienia wyschniętych kości (Ez 37,1-14) jako świadectwo asyryjskiej diaspory Izraelitów Waldemar Chrostowski s. 21-48
Księga Ezechiela w Ewangelii według św. Jana : na przykładzie obrazu Dobrego Pasterza (J 10) oraz "strumieni wody życia" (J 7,37-39) Dariusz Kotecki s. 49-77
Księga Ezechiela w Apokalipsie według św. Jana Waldemar Linke s. 79-101
Księga Ezechiela w Qumran Marek Parchem s. 103-138
Targum do Księgi Ezechiela Anna Kuśmirek s. 139-155
Wybrane motywy literackie Księgi Ezechiela w biblijnej symbolice wczesnego chrześcijaństwa Krzysztof Bardski s. 157-163
Biuletyn teologicznomoralny Rafał Czekalski Natalia Gumeniuk Bella Tateshvili Józef Zabielski s. 165-190
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 193-203
Biuletyn polonijny Wojciech Necel Andrzej Orczykowski Eugeniusz Sakowicz s. 205-234
Józef Tadeusz Milik (1922-2006) Józef Grzywaczewski s. 235-243
"Job", S. E. Balentine, Macon, Georgia 2006 : [recenzja] Barbara Strzałkowska J. E. Balentine (aut. dzieła rec.) s. 245-250
Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posoborowych", Eugeniusz Sakowicz, Warszawa 2006 : [recenzja] Irena Kadłubowska Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 251-259
"Terebinty prozy poznańskiej : Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta", red. Jan Kanty Pytel, Poznań 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Kanty Pytel (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Z wiarą wiar : rodacy wobec śmierci Jana Pawła II : modlitwy, wiersze, diariusze, medytacje", red. Aleksander Seniuk, Warszawa 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Aleksander Seniuk (aut. dzieła rec.) s. 262-266