Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2007, Tom 77, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2-9 : apel deuteronomisty i jego bezpośredni adresaci Grzegorz Szamocki s. 5-26
Gatunek literacki Księgi Estery : przyczynek do tematu Anna Kot s. 27-42
Czym jest utrata przyjaciela? : o problemach krytyczno-tekstualnych Księgi Syracydesa Jolanta J. Pudełko s. 43-62
Formuła "Bóg jest miłością" w 1 J 4,8.16 i jej recepcja w pierwszej encyklice Benedykta XVI Stanisław Haręzga s. 63-79
Apostolstwo kościelnego laikatu w świetle "Kompendium nauki społecznej Kościoła" Tomasz Głuszak s. 81-100
Prymas Stefan Wyszyński o czasach PRL Krystyna Czuba s. 101-114
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 115-122
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Atłas Jacek Gniadek Andrzej Miotk Eugeniusz Sakowicz s. 123-163
Biuletyn polonijny Zdzisław Malczewski Andrzej Orczykowski Eugeniusz Sakowicz s. 165-182
"Biblical Interpretation at Qumran", red. Matthias Heinze, Grand Rapids 2005 : [recenzja] Marek Parchem Matthias Heinze (aut. dzieła rec.) s. 183-188
"The Bible and the Dead Sea Scrolls : the Princeton Symposium on the Dead Sea Scrolls", t. I-III, red. James H. Charlesworth, Waco 2006 : [recenzja] Marek Parchem James H. Charlesworth (aut. dzieła rec.) s. 188-199
"Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana", Dariusz Kotecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Dariusz Kotecki Michał Wojciechowski s. 199-204
"Dzieło zbawienia w ludzkiej krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków", Roman Bogacz, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Roman Bogacz (aut. dzieła rec.) s. 204-211
"La Dei Verbum", Pier Luigi Ferrari, Brescia 2005 : [recenzja] Mirosław Jacek Skrobisz Pier Luigi Ferrari (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Dialog chrześcijan z wyznawcami innych religii za wzorem św. Franciszka z Asyżu", red. Salezy Bogdan Brzuszek, Zenon Marian Styś, Warszawa-Rzym 2006 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Salezy Bogdan Brzuszek (aut. dzieła rec.) Zenon Marian Styś (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Homilie do Pieśni nad Pieśniami", Grzegorz z Nyssy, tł., red. Marta Przyszychowska, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Grzegorz z Nyssy (aut. dzieła rec.) Marta Przyszychowska (aut. dzieła rec.) s. 219-222