Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
2007, Tom 77, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafora budowania w listach św. Pawła Andrzej J. Najda s. 5-29
Teologiczna wymowa maryjnego tytułu "Królowa pokoju" Adam Wojtczak s. 31-56
Postulat teologii "z którą można żyć" Karla Rahnera a posoborowa refleksja nad miłością małżeńską Andrzej Bohdanowicz s. 57-68
Etyczne wybory w konsumpcji Krzysztof Kietliński s. 69-82
Służyć prawdzie w mądrości Tadeusz Pikus s. 83-90
Biuletyn teologicznomoralny Rafał Czekalski Jacek Pawłowicz Anita Sklepkowska Józef Zabielski s. 91-126
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 127-140
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Atłas Stanisław Grodź Eugeniusz Sakowicz Grzegorz Wita s. 141-175
Biuletyn socjologii religii Paweł Boryszewski Eugeniusz Sakowicz Sławomir H. Zaręba s. 177-201
"A Concordance to the Septuagint and the Other Greek Versions of the Old Testament : Including the Apocryphal Books)", Edwin Hatch, Henry A. Redpath et al., Grand Rapids Michigan 1998, 2005 : [recenzja] Edwin Hatch (aut. dzieła rec.) Henry A. Redpath (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Księga Kapłańska : wstęp - przekład z oryginału - komentarz", Antoni Tronina, Częstochowa 2006 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118,14) : prace dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin", Stanisław Hałas, Piotr Włodyga, Kraków 2006 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Hałas (aut. dzieła rec.) Piotr Włodyga (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Biblical Anatolia : from Genesis to the Councils", Fatih Cimok, Stambul 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Fatih Cimok (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Jedna jest skała : bosko-ludzki wymiar Kościoła w teologii Aleksandra Mienia", Anna Gąsior, Kraków 2006 : [recenzja] Tadeusz Pikus Anna Gąsior (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Socjologia moralności", Janusz Mariański, Lublin 2006 : [recenzja] Zbigniew Teinert Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 223-228