Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
2007, Tom 77, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanie Mdr 19, podsumowującego rozdziału Księgi Mądrości Bogdan Poniży s. 5-28
Krytyka cywilizacji śmierci w Księdze Mądrości Stanisław Jankowski s. 29-56
Judasz : sprawiedliwy Starego Testamentu Wojciech Stabryła s. 57-68
Namaszczenie Jezusa Duchem Świętym na proroka według Łk 3 ,21-22; 4, 18; Dz 10, 38 Franciszek Mickiewicz s. 69-88
Nauka św. Augustyna o łasce Bożej : na podstawie jego "Wyznań" Sylwester Jaśkiewicz s. 89-106
Moralne aspekty posługi w konfesjonale u progu XXI wieku Andrzej Bohdanowicz s. 107-121
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Jacek Jan Pawłowicz Zbigniew Snarski Józef Zabielski s. 123-145
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 147-163
Biuletyn polonijny Szczepan T. Praśkiewicz Eugeniusz Sakowicz s. 165-183
"Biblia Hebraica Quinta : Fascimile 18 : General Introduction and Megilloth", Adrian Schenker et al., Stuttgart 2004 : [recenzja] Anna Kuśmirek Adrian Schenker (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"David und Saulim Widerstreit : Diachronie und Synchronie im Wettstreit : Beiträge zur Auslegung der ersten Samuelbuches", red. W. Dietrich, Fribourg Julian Warzecha W. Dietrich (aut. dzieła rec.) s. 189-195
"Święty Łukasz wobec niewiary Izraela : krytyka i nadzieja", Waldemar Rakocy, Warszawa 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Waldemar Rakocy (aut. dzieła rec.) s. 195-202
"Der Brief an die Gemeinde in Kolossä", Ingrid Maisch, Stuttgart 2003 : [recenzja] Jan Załęski Ingrid Maisch (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Der Brief an Philemon", Klaus Wengst, Stuttgart 2005 : [recenzja] Jan Załęski Klaus Wengst (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym : w świetle Apokalipsy św. Jana", Dariusz Kotecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Dariusz Kotecki (aut. dzieła rec.) s. 209-216
"Ezechiel Tragik i jego dramat Exagoge "Wyprowadzenie z Egiptu"", Aleksandra Klęczar, Kraków-Mogilany 2006 : [recenzja] Michał Wojciechowski Aleksander Klęczar (aut. dzieła rec.) s. 216-218
""Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie" (Pwt 8, 5) : studia z pedagogiki biblijnej", Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski, Toruń 2005 : [recenzja] Michał Wojciechowski Jerzy Bagrowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Famiglia e questioni etiche", Pontificio Consiglio per la Famiglia, Bologna 2004 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 220-224
"Uomini e donne : diversità e reciprocità complementarita : seminario di studio, Vaticano, 30-31 gennaio 2004", Pontificium Consilium pro Laicis, Vaticano 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 224-226
"Teologia moralna w swej przeszłości", Franciszek Greniuk, Sandomierz 2006 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Franciszek Greniuk (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Theologia Wratislaviensa", t. 1, Wrocław 2006 : [recenzja] Michał Wojciechowski s. 229-231