Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
2008, Tom 78, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pieśń nad pieśniami : orędzie, interpretacja, recepcja : konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego", UKSW, Warszawa, 21 V 2008 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Pieśń nad pieśniami we współczesnym polskim piśmiennictwie biblijnym Waldemar Chrostowski s. 7-21
Zakochani bogowie Asyrii : poemat o Nabu i Taszmentu Piotr Briks s. 23-38
"Miłość - płomień Jahwe" (Pnp 8,5-7) : potęga miłości jako klucz interpretacyjny do Pieśni nad pieśniami Janusz Kręcidło s. 39-62
W poszukiwaniu "straconego" oblubieńca Dariusz Iwański s. 63-70
Pieśń nad pieśniami w Apokalipsie? : aluzja literacka lub zbieżność wyrazowa w badaniach intertekstualnych Waldemar Linke s. 71-103
Duchowa interpretacja Pieśni nad pieśniami w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej Krzysztof Bardski s. 105-111
Pieśń nad pieśniami w interpretacji feministycznej Anna Kuśmirek s. 113-122
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 123-132
Biuletyn teologicznomoralny Natalia Gumeniuk Henadz Kryzheuski Jacek Pawłowicz Józef Zabielski s. 133-161
Biuletyn socjologii religii Jacek Grzybowski Eugeniusz Sakowicz Katarzyna Uklańska s. 163-192
Archidiecezjalny Dzień Biblijny w Gnieźnie : 11 X 2008 Paweł Podeszwa s. 193-198
"Księgi 1-2 Królów : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", red. Józef Błażej Łach, Poznań 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Józef Błażej Łach (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Jezus i Jego uczniowie : model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka", Stanisław Haręzga, Lublin 2006 : [recenzja] Stanisław Ormanty Stanisław Haręzga (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"The Eden Narrative : a Literary and Religio-Historical Study of Genesis 2-3", Tryggve N.D. Mettinger, Winona Lake (Indiana) 2007 : [recenzja] Marek Karczewski Tryggve N.D. Mettinger (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Medieval Images of Saint Bernard of Clairvaux", James France, Kalamazoo, Mi 2007 : [recenzja] Ryszard Groń James France (aut. dzieła rec.) s. 210-214
"For your own people : Aelred of Rievaulx's Pastoral Prayer", red. Marsha L. Dutton, Kalamazoo, Mich 2008 : [recenzja] Ryszard Groń Marsha L. Dutton (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Demythologizing Celibacy : Practical Wisdom from Christian and Buddhist Monasticism", William Skudlarek, Collegeville, Minnesota 2008 : [recenzja] Ryszard Groń William Skudlarek (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Historia de la espiritualidad cristiana : 700 autores espirituales, 50 asociaciones y movimientos de nuestra Iglesia actual", Philippe de Lignerolles, Jean-Pierre Meynard, Burgos 2007 : [recenzja] Ryszard Groń Philippe de Lignerolles (aut. dzieła rec.) Jean-Pierre Meynard (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Kirche und Politik : Die politische Dimension des Laienapostolats im Licht der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils", Sylwester Matusiak, München 2005 : [recenzja] Józef Zabielski Sylwester Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 224-230