Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
2008, Tom 78, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Izajasz zapowiadał Mesjasza? Tadeusz Brzegowy s. 5-27
Głuchoniemy poganin z Dekapolu? (Mk 7,31-37 Dariusz Iwański s. 29-44
Tożsamość Umiłowanego Ucznia w czwartej Ewangelii Janusz Kręcidło s. 45-58
Znaczenie i funkcja τὸ μυστήριον w Liście do Kolosan Zdzisław Żywica s. 59-76
Biblijna perspektywa decyzji podstawowej człowieka Edward Torończak s. 77-92
Człowiek jako coś więcej niż byt Krzysztof Śnieżyński s. 95-114
Biuletyn teologicznomoralny Rafał Czekalski Andrzej F. Dziuba Jerzy Szyran Józef Zabielski Ryszard Zych s. 115-151
Biuletyn katechetyczny Radosław Chałupniak Ryszard Czekalski Aneta Rayzacher-Majewska Piotr Tomasik s. 153-174
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Andrzej Miotk Krzysztof Sakowicz Eugeniusz Sakowicz s. 175-212
"Kompendium der Gleichnisse Jesu", Ruben Zimmermann, Detlev Dormeyer, Gabi Kern, Annette Merz, Christian Münch, Enno Edzard Popkes, Gütersloh 2007 : [recenzja] Andrzej Jacek Najda Detlev Dormeyer (aut. dzieła rec.) Gabi Kern (aut. dzieła rec.) Annette Merz (aut. dzieła rec.) Christian Münch (aut. dzieła rec.) Enno Edzard Popkes (aut. dzieła rec.) Ruben Zimmermann (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"Jesus Our Redeemer : a Christian Approach to Salvation", Gerald O`Collins, Oxford-New York 2007 : [recenzja] Marek Skierkowski Gerald O`Collins (aut. dzieła rec.) s. 218-225
"Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym : studium egzegetyczno-teologiczne", Piotr Ostański, Poznań 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Ostański s. 225-234
"La mondialisation de la revolution culturelle occidentale : concepts-clefs, mecanismes operationnels", Marguerite A. Peeters, 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Marguerite A. Peeters (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót", Romuald Piekarski, Gdańsk 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Romuald Piekarski (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Dzieje Apostolskie : egzegeza, interpretacja, teologia", w: "Biblica et Patristica Thoruniensia 1 : Rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu", red. Dariusz Kotecki, Toruń 2008 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Dariusz Kotecki (aut. dzieła rec.) s. 241-248