Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2008, Tom 78, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wyłączą was z synagog" (J 16,2) : XVII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", UKSW, Warszawa, 14 XI 2007 Waldemar Chrostowski s. 5-9
Kościół a Synagoga w tradycji Janowej Dariusz Kotecki s. 11-30
Odpowiedzialność Żydów jerozolimskich za utratę godności synów Abrahama i łaski usprawiedliwienia w Jezusie (Dz 13,13-41) Zdzisław Żywica s. 31-49
Doskonałość odnowionego przymierza według Listu do Hebrajczyków Tomasz Jelonek s. 51-63
Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła Mirosław Stanisław Wróbel s. 65-80
Pragmatyczne i patetyczne pisanie historii w historiografii greckiej, we wczesnym judaizmie i w Nowym Testamencie Detlev Dormeyer Andrzej Jacek Najda (tłum.) s. 81-94
Biuletyn teologicznomoralny Maria Domin Natalia Gumeniuk Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 95-132
Biuletyn socjologii religii Katarzyna Górak-Sosnowska Janusz Mariański Mirosław Milewski Eugeniusz Sakowicz s. 133-172
Biuletyn polonijny Józef Grzywaczewski Eugeniusz Sakowicz s. 173-196
"Hermeneutyka Biblii żydowskiej i Starego Testamentu", Christoph Dohmen, Günter Stemberger, Kraków 2008 : [recenzja] Zdzisław Żywica Christoph Dohmen (aut. dzieła rec.) Günter Stemberger (aut. dzieła rec.) s. 197-207
"Hermeneutyka Biblii żydowskiej i Starego Testamentu", Christoph Dohmen, Günter Stemberger, Kraków 2008 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Christoph Dohmen (aut. dzieła rec.) Günter Stemberger (aut. dzieła rec.) s. 207-216
"Ziemia Święta : kulturowy przewodnik śladami Jezusa", Jan Gać, Kraków 2008 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Gać (aut. dzieła rec.) s. 216-220
"Diccionario de bioetica", Carlos Simon Vázquez, Burgos 2006 [recenzja] Carlos Simon Vázquez (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Dicconario de teología", red. C. Izquierdo, J. Burggraf, F. M. Arocena, Pamplona 2006 : [recenzja] Ryszard Groń F. M. Arocena (aut. dzieła rec.) J. Burggraf (aut. dzieła rec.) C. Izquierdo (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"The Lives of the Northern Saints", Aelred of Rievaulx, Kalamazoo, Mi 2006 : [recenzja] Ryszard Groń Aelred of Rievaulx (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Aquinas on Friendship", Daniel Schwartz, Oxford 2007 : [recenzja] Ryszard Groń Daniel Schwartz (aut. dzieła rec.) s. 227-229