Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Collectanea Theologica
2008, Tom 78, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ecce Trinitas Deus meus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus" : nauka o Boskiej Trójcy na podstawie "Wyznań" św. Augustyna Sylwester Jaśkiewicz s. 5-30
Życie modlitewne Teresy z Los Andes w świetle jej "Dziennika" i "Listów" Jacek Hadryś s. 31-49
Drogi prawdy o życiu, które potrzebuje ochrony i opieki Stanisław Suwiński s. 51-66
Nadawca i odbiorca w komunikacyjnym modelu przepowiadania na przykładzie tekstów abp. Józefa Michalika Witold Ostafiński s. 67-79
Biuletyn liturgiczny Konrad Kucza-Kuczyński Janusz Mieczkowski Witold Mieszkowski Jacek Nowak Jan Rusiecki s. 81-129
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Atłas Irena Kadłubowska Kinga Lendzion Henryk Paprocki Eugeniusz Sakowicz s. 131-173
Biuletyn socjologii religii Urszula Bejma Paweł Boryszewski Wojciech Klimski Eugeniusz Sakowicz Marcin Zarzecki s. 175-213
Sympozjum Naukowe "Le sens littéral : en l'honneur du P. M.-J. Lagrange, O.P. et Paul Claudel", École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, 28-30 XI 2007 Barbara Strzałkowska s. 215-218
"Atlas zwierząt biblijnych : miejsce w Biblii i symbolika", Barbara Szczepanowicz, Andrzej Mrozek, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Andrzej Mrozek (aut. dzieła rec.) Barbara Szczepanowicz (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Psalmy : Wprowadzenie i Psalmy 1-19 (wybór) : część I, zgłębiać Biblię", Gianfranco Ravasi, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Gianfranco Ravasi (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach : studium narracji i teologii", Artur Malina, Katowice 2007 : [recenzja] Jan Łach Artur Malina (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej", Ryszard Kamiński, Lublin 2007 : [recenzja] Marek Marczewski Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 229-232