Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Collectanea Theologica
2009, Tom 79, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księga Tobiasza : orędzie, interpretacja, recepcja : konferencja naukowa "Interpretacja Pisma Świętego" : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 13 V 2009 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Księga Tobiasza w kanonie Starego Testamentu Waldemar Chrostowski s. 9-30
Małżeństwo Tobiasza i Sary w Księdze Tobiasza : przyczynek do historii instytucji małżeństwa Waldemar Linke s. 31-45
Księga Tobiasza w interpretacji chrześcijańskiej Krzysztof Bardski s. 47-58
Motyw Angelus Interpres w Księdze Tobiasza Dariusz Iwański s. 59-71
Droga do odkrycia żydowskiej tożsamości w środowisku diaspory : analiza egzegetyczna Est 4,1-17 Anna Kot s. 73-114
Papież Grzegorz Wielki jako komentator Księgi Hioba Jacek Salij s. 115-120
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Atłas Katarzyna Górak-Sosnowska Aldona Maria Piwko Eugeniusz Sakowicz s. 121-151
Biuletyn socjologii religii Katarzyna Górak-Sosnowska Wojciech Klimski Eugeniusz Sakowicz Katarzyna Uklańska Joanna Urlik Michał Łyszczarz s. 153-199
"Biblical Exegesis in Progress : Old and New Testament Essays", red. Jean-Noël Aletti, Jean-Louis Ska, Roma 2009 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jean-Noël Aletti (aut. dzieła rec.) Jean-Louis Ska (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Introduction à l'Ancient Testament", Thomas Römer, Jean-Daniel Macchi, Genève 2009 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jean-Daniel Macchi (aut. dzieła rec.) Thomas Römer (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Dlaczego kapłan? : poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI", Paul Josef Cordes, Warszawa 2009 : [recenzja] Stanisław Urbański Paul Josef Cordes (aut. dzieła rec.) s. 209-216
"Medieval Christianity in Practice", red. Miri Rubin, Princeton and Oxford 2009 : [recenzja] Ryszard Groń Miri Rubin (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Longing for God : Seven Paths of Christian Devotion", Richard J. Foster, Gayle D. Beebe, Downers Grove, IL 2009 : [recenzja] Ryszard Groń Gayle D. Beebe (aut. dzieła rec.) Richard J. Foster (aut. dzieła rec.) s. 219-220