Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Collectanea Theologica
2009, Tom 79, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłański poemat o Bogu Stwórcy (Rdz 1,1-2,4a) Dariusz Dziadosz s. 5-37
Wizja Boga w chrześcijaństwie i w islamie według Jana Damasceńskiego Józef Grzywaczewski s. 39-57
Losy Endentscheidungshypothese L. Borosa : próba retrospekcji Andrzej Dańczak s. 59-80
Recepcja pojęcia "autonomia" w katolickiej teologii moralnej Rafał Czekalski s. 81-94
Ewangelia otwartą księgą życia : prawa człowieka w przemówieniach Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Andrzej Dobrzyński s. 95-119
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Jacek Jan Pawłowicz Magdalena Szyszkiewicz Józef Zabielski s. 121-156
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Adam Musiałek Eugeniusz Sakowicz s. 157-185
Biuletyn polonijny Bogdan Giemza Marian Jachym Grzegorz Kozieński Wojciech Necel Eugeniusz Sakowicz s. 187-217
44. Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych : Konferencja Studiów Cysterskich, Kalamazoo, 7-10 maja 2009 Ryszard Groń s. 219-220
Międzynarodowy Kongres Mediewistyczny : Uniwersytet Leeds, Wielka Brytania, 13-16 lipca 2009 Ryszard Groń s. 221-222
"Herders Neues Bibellexikon", red. Franz Kogler, Renate Egger-Wenzel, Michael Ernst, Freiburg im Breisgau 2008 : [recenzja] Grzegorz Szamocki Renate Egger-Wenzel (aut. dzieła rec.) Michael Ernst (aut. dzieła rec.) Franz Kogler (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Patriarca d'Occidente? : storia e attualità", Adriano Garuti, Bologna 2007 : [recenzja] Andrzej Dańczak Adriano Garuti (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Mother of God : a History of the Virgin Mary", Miri Rubin, New Haven & London 2009 : [recenzja] Ryszard Groń Miri Rubin (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Landscape with Two Saints : How Genovefa of Paris and Brigit of Kildare Built Christianity in Barbarian Europe", Lisa M. Bitel, Oxford 2009 Ryszard Groń Lisa M. Bitel (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Einleitung in das Neue Testament", Martin Ebner, Stefan Schreiber, Stuttgart 2008 : [recenzja] Andrzej Jacek Najda Martin Ebner (aut. dzieła rec.) Stefan Schreiber (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Kościół, Żydzi, Polska : z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają Grzegorz Górny i Rafał Tichy", Waldemar Chrostowski, Grzegorz Górny, Rafał Tichy, Warszawa 2009 : [recenzja] Krzysztof Z. Wiśniewski Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Grzegorz Górny (aut. dzieła rec.) Rafał Tichy (aut. dzieła rec.) s. 238-257
"Biblijny Komentarz do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny", Zenon Ziółkowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Zenon Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 258-259