Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
2009, Tom 79, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świątynia jerozolimska : rzeczywistość, symbolika, teologia : XVIII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm" : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 27 XI 2008 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Modlitwa konsekracyjna Salomona (1Krl 8,22-53) teologiczną wykładnią znaczenia i roli świątyni w Izraelu Dariusz Dziadosz s. 9-32
"Oto wasz dom pozostawiony jest wam pusty" (Mt 23,38) : Mateuszowa interpretacja losów jerozolimskiej świątyni Jahwe Izraela Zdzisław Żywica s. 33-50
Teologia świątyni i ofiary w Liście do Hebrajczyków Artur Malina s. 51-63
Świątynia jerozolimska w targumach Anna Kuśmirek s. 65-76
Rzeczywistość i symoblika świątyni jerozolimskiej w pismach wczesnochrześcijańskich (II-III w.) Mieczysław C. Paczkowski s. 77-100
Mieszkanie Boga w niebie według Księgi Czuwających (1 Henoch 14,8-23) Dariusz Iwański s. 101-112
Trzecia świątynia : utopia czy czas na budowę? Waldemar Chrostowski s. 113-132
Zarys bibliografii publikacji polskich na temat świątyni jerozolimskiej (1945-2005) Mirosław Mikołajczyk s. 133-164
Biuletyn socjologii religii Eugeniusz Sakowicz Sławomir H. Zaręba s. 165-195
Biuletyn polonijny Kazimierz Bełch Szczepan T. Praśkiewicz Eugeniusz Sakowicz s. 197-216
Święty Paweł : Żyd i apostoł Chrystusa : konferencja naukowa o św. Pawle, Gdańsk, 6 XII 2008 Grzegorz Szamocki s. 217-220
"The Quest for the Historical Israel : Debating Archaeology and the History of Early Israel : Invited Lectures Delivered at the Sixth Biennial Colloquium of the International Institute for Secular Humanistic Judaism, Detroit, October 2005", Israel Finkelstein, Amihai Mazar, Atlanta, GA 2007 : [recenzja] Grzegorz Szamocki Israel Finkelstein (aut. dzieła rec.) Amihai Mazar (aut. dzieła rec.) s. 221-227
"Der Christliche Orient und seine Umwelt", red. Sophia G. Vashalomidze, Lutz Greisiger, Wiesbaden 2007 : [recenzja] Jerzy Woźniak Lutz Greisiger (aut. dzieła rec.) Sophia G. Vashalomidze (aut. dzieła rec.) s. 227-232
"Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta", Roma 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 232-234
"La legge naturale nella dottrina della Chiesa", Zenon Grocholewski, Roma 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Postulat nie-osobowego Boga : rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego", Waldemar Szczerbiński, Poznań 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Waldemar Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 236-245
"613 przykazań judaizmu Tarjag micwot oraz Siedem przykazań rabinicznych i Siedem przykazań dla potomków Noacha", red. Ewa Gordon, Kraków Budapeszt 2009 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Ewa Gordon (aut. dzieła rec.) s. 245-248