Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
2010, Tom 80, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sympozjum międzynarodowe "Nie ma miłości ponad Miłość" : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 10 VI 2010 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Jezus Chrystus : Arcykapłan Nowego Przymierza Waldemar Chrostowski s. 7-34
Charakter sakramentalny a uczestnictwo wiernych w oddawaniu czci Bogu : kilka uwag na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o "Conformitas Christi" Mirosław Mróz s. 35-53
Sacrificium spirituale w życiu kapłana : inspiracje św. Tomasza z Akwinu na Rok Kapłański Piotr Roszak s. 55-68
Wymiar powszechny i partykularny w życiu prezbitera César Izquierdo s. 69-79
Kapłan wobec wyzwań współczesności Jarosław M. Popławski s. 81-90
Znaczenie samotności dla duchowego życia kapłana Ireneusz Werbiński s. 91-103
Biuletyn teologicznomoralny Ewa Gniady Henadzi Kryzheuski Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski s. 105-139
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Katarzyna Czajkowska Anna Diawoł Aldona Maria Piwko Eugeniusz Sakowicz Roman Słupek s. 141-195
"La Terra della Promessa : elementi di geografia biblica", Pietro A. Kaswalder, Jerusalem 2010 : [recenzja] Marcin Chrostowski Pietro A. Kaswalder s. 197-202
"Catholic Principles for Interpreting Scripture : a Study of the Pontifical Biblical Commission's "The Interpretation of the Bible in the Church"", Peter S. Williamson, Roma 2008 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Peter S. Williamson (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Studia z Ewangelii Janowej", Mirosław S. Wróbel, Tarnów 2010 : [recenzja] Piotr Kot Mirosław S. Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Deum et animam scire cupio : agostino alla ricerca del vero su Dio e l'uomo", red. Gaetano Di Palma, Napoli 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Gaetano Di Palma (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Roma e Lutero : Cristologie e ontologie a confronto", Pierluigi Cacciapuoti, Napoli 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Pierluigi Cacciapuoti (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"L'io di Gesù Cristo : diagramma divino-umano", Pasquale Orlando, Napoli 2009 : [recenzja] Marek Skierkowski Pasquale Orlando (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego", Józef Zabielski, Białystok 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Jezuici i Towarzystwo", Herve Yannou, Kraków 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Herve Yannou (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Julian Warzecha : Kapłan - Profesor - Przyjaciel", red. Józef Piwowarski i in., Spytkowice 2009 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Józef Piwowarski (aut. dzieła rec.) s. 223-226